Radna terapija u domu MedMaris


Radna terapija je od posebnog značaja za naš dom i za naše korisnike. 

Za očuvanje i unapređenje fizičkog i psihičkog zdravlja od posebnog je značaja društvena komunikacija svakog korisnika. Mogućnost da se iskaže što veća nezavisnost u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i negovanju životnog stila su takođe značajni.

Kako bi život u okviru doma bio harmoničan i dopadljiv, socijalni radnik na samom početku definiše različite potrebe svakog korisnika. Na osnovu analize preporučujmo najbolje metode socijalizacije.

Smatra se da  je nedostatak motivacije mnogo češći uzrok pogoršanja emocionalnog stanja nego fizička bolest. U okviru doma MedMaris kontinuirano se osmišljava i sprovodi okupaciono-radna terapija. Naš cilj je da korisnicima omogućimo da zadrže mentalnu oštrinu, fizičko zdravlje i emotivno blagostanje.