Radna terapija u domu MedMaris


Za očuvanje i unapređenje fizičkog i psihičkog zdravlja od posebnog je značaja društvena komunikacija svakog korisnika, kao i mogućnost da se iskaže što veća nezavisnost u obavljanju svakodnevnih  aktivnosti i negovanju životnog stila.

Kako bi život u okviru doma bio harmoničan i dopadljiv, socijalni radnik na samom početku definiše različite potrebe svakog korisnika i na osnovu toga preporučuje metode socijalizacije.

Smatra se da  je nedostatak motivacije mnogo češći uzrok pogoršanja emocionalnog stanja  nego fizička bolest, te se u okviru doma MedMaris kontinuirano osmišljava i sprovodi okupaciono-radna terapija kako bi se korisnicima omogućilo da zadrže mentalnu oštrinu, fizičko zdravlje i emotivno blagostanje.