Nega i druge usluge


Za sve korisnike je obezbeđena opšta i konzilijarna specijalistička usluga što podrazumeva redovnu kontrolu opšteg zdravstvenog stanja. Korekciju medikamentoznih terapija i drugo.

Prema individualnim potrebama svim korisnicima je obezbeđen pregled interniste kardiologa kao i redovna laboratorijska dijagnostika.

Stalni i povremeni korisnici kojiima je potrebna posebna nega, u namenski opremljenom stacionaru dobijaju stručni i permanentni medicinski nadzor. Uz terapiju koja je određena pre dolaska u stacionar. Ovim korisnicima će biti omogućen brz oporavak kako bi se što pre vratili svakodnevnim aktivnostima.

Dodatnu sigurnost da će korisnicima biti obezbeđena maksimalna stručna medicinska pomoć pruža blizina eminentnih zdravstvenih ustanova. MedMaris ima sklopljen ugovor o poslovnoj saradnji: Opšte bolnice i Doma zdravlja BELMEDIC, te Kliničkog Centra Srbije i Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje od kojih je objekat MedMaris smešten na 10 minuta vožnje.

Za kvalitetan život, osim  dobre nege i brige o zdravlju potrebni su i sadržaji koji će svakodnevicu učiniti lepšom i bogatijom. Stoga su na raspolaganju usluge masaže, frizera, kozmetičara, pedikira sa namerom da omoguće trenutke opuštanja i značajno doprinesu većem zadovoljstvu i socijalnom blagostanju. Zajedničke društvene aktivnosti organizuju se prema želji korisnika. Svakom pojedinačno omogućeno angažovanje u pripremi, što motivaciju čini većom i daje osećaj doprinosa zajednici.

Članove porodice koji nisu u prilici da često dolaze u posetu, po dogovoru redovno obaveštavamo putem telefona ili elektronske pošte o zdravstvenom stanju korisnika, kao i o pregledima koji su obavljeni. Na ovaj način se porodici pruža permanentan uvid u fizičko, mentalno i emocionalno stanje njihovih srodnika.

Specijalna medicinska nega za stalne i povremene korisnike u namenski opremljenom stacionaru koji će korisnicima nuditi stručan i permanentan medicinski nadzor. Tu su kvalifikovane i iskusne medicinske sestre koje obavljaju sve medicinske i nemedicinske usluge za korisnike kojima je potrebna posebna medicinska nega.
Fizikalna terapija: laser terapija, elektroterapija – TENS (transkutana elektronervna stimulacija) i IFS (interferentne struje), magnetoterapija, ultrazvuk.

Dnevni i celodnevni boravak za povremene korisnike u bogato opremljenom društvenom prostoru od 70 m2 .
Kako bi kvalitet života korisnika učinili što boljim, u okviru društvenog prostora se nalazi prostor za radnu terapiju i fizioterapiju, kao i namenski isplanirane prostorije za uslužne delatnosti frizera, kozmetičara, pedikira itd.